Bezienswaardigheden

Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over bezienswaardigheden die u in het Westerkwartier tegen kunt komen.
Deze websites bevatten natuurlijk ook informatie over bezienswaardigheden in de provincie Groningen.

Borgen
Stichitng HeerlijkheidWesterwolde
www.borgeningroningen.nl

Kerken
Stichting Oude Groninger Kerken
www.gorningerkerken.nl

Molens
Vereniging De Hollandse molen
www.molens.nl

Ateliers, musea e.d.
www.westerkwartier.nl