Routewijzigingen

Op deze pagina vindt u alle routewijzigingen die betrekking hebben op de teksten en kaarten die in het wandelboekje zijn opgenomen.
Tevens vindt u aanwijzingen die andere wandelaars aan ons hebben doorgegeven voor het geval u een omweg zou moeten maken door werkzaamheden, tijdelijk onbegaanbare paden en wat er nog meer op uw pad zou mogen komen.
De wijzigingen zijn gesorteerd op kaartnummer, bladzijde, indien van toepassing regelnummer en aflopende datum.

U kunt hier een PDF met de wijzigingen downloaden om mee te nemen.

Alternatieve routes

Een deel van de route voert door laaggelegen veengebieden. Wanneer het hevig heeft geregend of langdurig regenachtig is geweest zijn deze delen van de route moeilijk begaanbaar en te drassig. Onder het submenu ‘In heel natte perioden‘ zijn suggesties voor alternatieve routes opgenomen.


Kaart

Datum en reden wijziging

Oorspronkelijke tekst

Gewijzigde tekst

Kaart nr 2
pagina 16 – 17
Hoekje – Niehove
30 april 2014
Er is een nieuw fietspad aangelegd dat zeer de moeite waard is.
U mist dan wel Natuurboerderij Lammerburen.
Daar gaat u rechtsaf de bug over, u komt langs natuurboerderij Lammerburen met informatiecentrum en vogelkijkhut. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf en na 50 meter links het fietspad op richting Niehove (Anne Pilat pad)
Bij Electra gaat u rechtsaf de brug over. Na 200 meter rechtsaf het fietspad op, richting Oldehove. Aan het einde van het fietspad links aanhouden. Aan het einde van de weg oversteken en rechtsaf het fietspad volgen. Aan het einde oversteken en rechtsaf het fietspad richting Niehove volgen. Nu volgt u weer het boekje, linksaf het Anne Pilat pad op.

Kaart nr 7
pagina 30 – 31
Fransum – Aduard
1 maart 2021
Route gewijzigd. De brug over het kanaal is verwijderd.
Bij het kanaal gaat u rechtsaf en vervolgens linksaf de brug over naar Aduard … (Kaakheem).
Bij het kanaal, wandelknooppunt 11 gaat u LINKSaf en volgt u de wandelknooppunten 93, 24, 9, 7. bij Kaakheem tegenover de kerk zit u weer op de route.

Kaart nr 8
pagina 36 – 37
Aduard – Den Horn
1 maart 2021
Situatie gewijzigd
Aan het eind ( van het fietspad) gaat u gaat u linksaf het fietspad op en loopt u links aanhoudend langs restaurant Nieuwklap. Bij het Aduarderdiep….
… gaat u gaat u linksaf het fietspad op en volgt u wandelknooppunten 55 – 57 – 65. Bij het Aduarderdiep…

Kaart nr 9
pagina 36 – 37
Den Horn – Leekstermeer
5 mei 2012
Route verkeerd ingetekend
Na de brug (9) gaat u direct rechts de doodlopende weg Hoendiep ZZ in. Ter hoogte van de hoogspanningsmast kunt u links door twee klaphekjes een dijk op.
De tekst blijft ongewijzigd.

Kaart nr 10
pagina 40-41
Leek – Leek
Zomer 2016
Het schelpenpad en de grasdijk bij Cnossen zijn van een fietspad voorzien.
Nienoord – Onlanden
Einde fietspad linksaf, klinkerweg in naar Cnossen watersportcentrum. Neem vlak voor Cnossen rechtsaf een schelpenpad en ga na enkele meters rechts / links over de sluis en het graspad langs de brede sloot op. Let op (…) zonder voorzieningen. Aan het einde gaat u de dijk over en het fietspad in de zelfde richting op. Bij de ANWB paddenstoel 23879/001 rechts aanhouden en het verharde pad volgen.
Onlanden – Nienoord
Bij het bosje linksaf (11) en na ca. 30 m bij de ANWB paddenstoel 23879/001 rechtsaf richting Leek. Bij de volgende paddenstoel (23879/0010) het fietspad op. Bij het blauwe bordje (Cnossen 0.7 km) gaat u rechts over de dijk het graspad langs het water op. Aan het einde van het graspad linksaf, waarna u na enkele meters bij een klinkerweg arriveert. Rechts voor u ligt Cnossen Watersportscentrum. Vervolg de route linksaf de klinkerweg op. Bij ANWB paddenstoel 23881 gaat u rechtsaf het fietspad op richting Nienoord.
Nienoord – Onlanden
Einde fietspad linksaf, klinkerweg in naar Cnossen watersportcentrum. Neem vlak voor Cnossen rechtsaf het fietspad. Aan het einde gaat u linksaf het fietspad op. Bij de ANWB paddenstoel 23879/001 rechts aanhouden en het verharde pad volgen.

Onlanden – Nienoord
Bij het bosje linksaf (11) en na ca. 30 m bij de ANWB paddenstoel 23879/001 rechtsaf richting Leek. Bij de volgende paddenstoel (23879/0010) het fietspad op. Waar het fietspad haaks naar links buigt gaat u rechstaf het fietspad op over de dijk het graspad en langs het water. U komt uit bij een klinkerweg. Rechts voor u ligt Cnossen Watersportscentrum. Vervolg de route linksaf de klinkerweg op. Bij ANWB paddenstoel 23881 gaat u rechtsaf het fietspad op richting Nienoord.


Kaart nr 11
pagina 42-43
Onlanden – Roderwolde
Herfst 2014
Langs de slootoever wordt het maaipad niet onderhouden en staan vaak afrasteringen.
In de bocht gaat u rechtsaf het ijzeren brugje over en volgt u linksaf slootoever / maaipad..Mogelijk moet u over en om afrasteringen heen klimmen.Bij het einde van de brede sloot linksaf over de dam rechtsaf de afrastering volgen. Aan het einde rechtdoor het graspad op (hekken en afrastering na doorgang weer goed sluiten). Het graspad gaat over in in een klinkerweg. Op de driesprong linksaf de asfaltweg op (Sandebuur). Deze gaat over in een halfverharde weg.
U volgt de bocht van het pad tot u op een hek van SBB stuit. Ga er omheen en loop het dijkje op. U kunt de dijk in z’n geheel volgen tot hij bij een gemaaltje afbuigt naar de halfverharde weg. Aan de andere kant van de sloot kunt u de dijk weer op. Steek het fietspad en de weg over en volg de dijk langs het kunstwerk. Bij de bijzondere bank moet u de dijk af en over het parkeerterreintje linksaf de verharde weg op (Hooiweg).

Loopt de dijk te lastig ga dan de dijk af zodra hij naar links afbuigt, ga door het klaphekje het graspad op en volg linksaf de halfverharde weg. Sla aan het eind van de weg rechtsaf.


Kaart nr 15
Pagina 54 – 55
Nuis – Beldam
Het maaipad langs de Schipsloot en het Dwarsdiep wordt niet vaak genoeg gemaaid. Als het gras te hoog is kunt u beter deze alternatieve route nemen.
Nuis – Beldam
U volgt de bocht naar rechts en waar de weg naar links buigt gaat u rechts de Turfweg in (fietspad).U gaat de brug over en loopt direct links het maaipad langs het water op. Bij de vogeluitkijkpost gaat linksaf de brug over en volgt u het fietspad.
Nuis – Beldam
U volgt de bocht naar rechts en waar de weg naar links buigt gaat u rechts de Turfweg in (fietspad). U blijft de weg volgen en gaat bij de T-splitsing linksaf. Waar de weg naar rechts buigt gaat u rechtdoor het fietspad op. U gaat rechtdoor de brug over en volgt het fietspad.
Beldam – Nuis
Na ca. 1800 m neemt u rechtsaf het fietspad (Nuismerpad). Na het bruggetje slaat u meteen rechtsaf. U laat de vogeluitkijkpost links van u liggen en volgt het maaipad langs het water. Bij de weg gaat u rechts de brug over. Aan het einde van de Turfweg ….
Beldam – Nuis
Na ca. 1800 m neemt u rechtsaf het fietspad (Nuismerpad). Na het bruggetje rijdt u rechtdoor. U laat de vogeluitkijkpost rechts van u liggen. Bij de weg aangekomen, rijdt u rechtdoor en neemt u vervolgens de eerste weg rechts. de Turfweg. Aan het einde van de Turfweg ….

Kaart nr 19
pagina 64
Drachtstercompagnie – Boelenslaan
10 juni 2015
Opgegeven afstand foutief
De juiste afstand is 7,7 KM.
De tekst blijft ongewijzigd.

Kaart nr 20
pagina 64
Boelenslaan – Surhuisterveen
10 juni 2015
Opgegeven afstand foutief
De juiste afstand is 5,6 KM.
De tekst blijft ongewijzigd.

Kaart nr 22
pagina 72 – 73
Blote Voetenpad – Pebespad
oktober 2016
SBB heeft de situatie gewijzigd. Het Blote Voetpad en het Pettenpad gaan nu naadloos in elkaar over.
Blote Voetenpad – Pebespad
.. en u volgt de aanwijzingen van het Blote Voetenpad. Als u uw schoenen weer heeft aangetrokken gaat u rechtsaf de asfaltweg op. Bij de T-splitsing slaat u linksaf. Na 600 m gaat u voor de bocht bij het bordje Doezumermeeden van SBB rechts het veld in. U volgt achtereenvolgens het Petten-, Pebes- en Mellespad, volg achtereenvolgens de gele, groene en blauwe pijlen.

PebespadBlote Voetenpad
U gaat door het hek heen en loopt door tot aan de asfaltweg (Peebos). Daar slaat u linksaf. Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf, Fryske Dyk. Waar de weg rechts afbuigt, gaat u rechtdoor naar het startpunt van het Blote Voetenpad.

Blote Voetenpad – Pebespad
… en u volgt de aanwijzingen van het Blote Voetenpad. Na het oversteken van de weg kunt u uw voeten wassen en uw schoenen weer aantrekken. Het Petten-, Pebes- en Melles pad zijn verenigd in de Doezumerstruun. U loopt om de parkeerplaats heen, steekt de weg over en gaat linksaf. Aan het eind gaat u rechtsaf en volgt de paaltjes met paarse kop.

PebespadBlote Voetenpad
(volg de paaltjes met paarse kop) Als u helemaal om het bosje heen bent, houdt u links aan. Voor het hek slaat u linksaf en loopt u evenwijdig aan de asfaltweg. Volg het pad, steek de weg over en loop om de parkeerplaats heen. Hier eindigt het Pettenpad en begint het Blote Voetenpad.