Aduard – Leek

Traject van 19 km

De huizen van het centrum van Aduard zijn voor een groot deel opgetrokken uit de kloostermoppen (de oude handvorm bakstenen) afkomstig van het afgebroken klooster Sint Bernardus dat een grote rol heeft gespeeld in de vorming van het cultuurlandschap dat u net achter zich gelaten heeft. Ook op universitair en Europees niveau heeft de kloosterorde een grote invloed gehad.

De route voert u nu langs de grens van het Noordelijk naar het Zuidelijk Westerkwartier. Gaandeweg ziet u het landschap veranderen van de weidsheid van het noorden naar het besloten coulissenlandschap. U loopt over de dijk langs een waterwin- , c.q. natuurgebied richting het Leekstermeer.

LET OP 1: voor kaart 9 geldt een routewijziging en een alternatieve route in natte perioden
LET OP 2: de GPS-route bevatte (voor 10-06-2019)  een fout en liep over privéterrein. Download de nieuwe route s.v.p.