Kornhorn – Rottevalle

Traject van 20 km

Na Kornhorn vervolgt u uw weg langs de pingo ruïne Snipspoel, een restant van een ijslens uit de IJstijd. Daarna volgt u weer de Leidijk naar de Jilt Dijksheide, een laatste restant van de uitgestrekte heidevelden die dit gebied, na de vervening en voor de ontginning, kenmerkten.

Door het bos van het gesloopte benedictijner nonnenklooster Trimunt loopt u naar het einde van de Leidijk die, aan de andere kant van de Gronings-Friese grens door loopt als De Skieding. Langs alle wyken die voor afvoer van water en turf gegraven zijn komt u in Drachtstercompagnie aan, waarna u doorloopt naar Rottevalle, Eveneens een typisch vervenersdorp dat, dankzij de vele houtwallen, in vogelrijk gebied ligt.