Leek – Kornhorn

Traject van 22 km

U begint met een lange tocht langs het Leekster Hoofddiep dat een belangrijke ader was voor de afvoer van water uit het natte veengebied en voor het vervoer van de gewonnen turf. Via de besloten Tolbertervaart loopt u richting Niebert. Daar volgt u de eeuwenoude verbindingsweg van Leek naar Marum, langs het middeleeuwse Iwema Steenhuis en de Coendersborch.

In Nuis passeert u het voormalige Ambonezenkampen gaat u de weilanden in, over de Faunapassage die de A7 kruist. U komt langs mooie petgaten, natuurgebieden en een oude waterloop. De natuurgebieden en het Curringherveld in Kornhorn zijn in bezit van Staatsbosbeheer.

Een groot deel van dit en het volgende traject volgt globaal de Leiddijk die het Hoog- en laagveengebied van elkaar scheidt.

LET OP: er is hier een alternatieve route beschikbaar. Zie Routewijzingen.